Ceny i opłaty za usługi przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Ceny za bilety normalne jednorazowe
Za odległość w km Cena biletu w złotych
do 3 2,00
3 - 10 3,00
10 - 15 4,00
15 - 20 5,00
20 - 25 6,00
25 - 30 7,00
pow. 30 8,00

 

Ceny za bilety miesięczne normalne
Za odległość w km Cena biletu w złotych
do 3 60,00
3 - 10 90,00
10 - 15 120,00
15 - 20 150,00
20 - 25 180,00
25 - 30 210,00
pow. 30 240,00

 

Ceny za przewóz bagażu
Za odległość w km Cena biletu w złotych
do 3 1,50
3 - 10 2,30
10 - 15 3,00
15 - 20 3,80
20 - 25 4,50
25 - 30 5,30
pow. 30 6,00


Opłaty dodatkowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Ceny za przewóz zwierząt
Za odległość w km Cena biletu w złotych
do 3 1,50
3 - 10 2,30
10 - 15 3,00
15 - 20 3,80
20 - 25 4,50
25 - 30 5,30
pow. 30 6,00


- opłata dodatkowa za przejazd osoby bez ważnego biletu - 100 zł
- opłata dodatkowa za przewóz bagażu i zwierząt podlegających opłacie, bez ważnego biletu - 100 zł
- opłata dodatkowa za jazdę uprawnionego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego bez dokumentu uprawnienia - 100 zł